Zastosowanie

Uran wykorzystywać będzie w postaci jednego z jego izotopów o masie atomowej dwieście trzydzieści pięć. W tym przypadku wykorzystywany jest jako rozszczepialny materiał w przypadku bomb atomowych oraz w reaktorach jądrowych, których głównym zastosowaniem są elektrownie atomowe, czy też okręty podwodne. Uran naturalny zawierać będzie zbyt małą ilość tego właśnie izotopu, by możliwe było wykorzystanie go jako materiału rozszczepialnego. Będzie to powodowało konieczność przetworzenia, którego efektem będzie zwiększenie zawartości tego właśnie izotopu w procesie, który wszystkim nam dobrze jest znany jako wzbogacanie uranu. W wyniku takowych właśnie przetworzeń uzyskać będziemy mogli przede wszystkim wzbogacony uran oraz odpad, który nosi nazwę uranu zubożałego. Do wzbogacania takowego uranu wykorzystywać będziemy między innymi wirówki wzbogacające. Uran oczywiście posiada jeszcze inne zastosowania, między innymi wykorzystuje się go w przypadku barwienia szkła i elementów ceramicznych. Obecnie jednak zastosowanie takie ma bardzo rzadko miejsce, z powodu obawy przed napromieniowaniem, która niekiedy jest zbyt dużą. Przetwarzany jest także na pluton. Uran stosuje się w fotografii oraz analizie chemicznej i wielu, wielu innych dziedzinach, przeważnie są to śladowe ilości. Jeden z największych izotopów uranu posiada dużą liczbę masową, co daje możliwość jego wykorzystania w formie tarczy, w przypadku generatorów promieni X, czy też wykorzystywany jest z tego powodu jako rdzeń w pociskach przeciwczołgowych i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych elementach.