Ameryka Północna

Języki muskogejskie

Języki muskogejskie

Jest to cała grupa języków Ameryki Północnej, tamtejszych Indian. Przede wszystkim używane są one w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Statystycznie przyjmuje się, że posługuje się nimi współcześnie około piętnaście tysięcy osób. Czasami języki te zaliczane są do innej rodziny, większej, o…

Języki salisz

Języki salisz

Jest to swoista grupa języków, która używana jest głównie na terenie zachodniej Kanady oraz w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych przez tamtejsze plemiona Indian. Większość z nich narażona jest ciągle na ekspansję języka angielskiego, ale dzielnie bronią swojej autonomii i tożsamości. Najczęściej…

Języki eskimoskie

Języki eskimoskie

Czasami określa się je również terminem na całą ich rodzinę, a więc języki eskimo-aleuckie. Są to języki, które używane s przez Eskimosów oraz Aleutów, którzy zamieszkują północne rejony Ameryki Północnej, głównie Alaskę, Grenlandię, a także północną Kanadę. Czasami określa się…

Ameryka Północna

Ameryka Północna

Ameryka Północna jest tym kontynentem, w którym mimo pozorów istnieje naprawdę dużo rodzimych, autochtonicznych języków. Przede wszystkim oczywiście odnoszą się one do Indian, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny swobodne, bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie czasami pojawiają się też Eskimosi, głównie na…