Wielki Kanion

Wielki Kanion znajdujacy się w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych został w ciągu milionów lat uformowany przez rzekę Kolorado, która niestrudzenie płynęła przed siebie i drążyła skałę torując sobie drogę w coraz to głębszym korycie. Kanion jest tak głęboki, ponieważ Płaskowyż Kolorado, na którym się znajduje, jest złożony głównie z łupków, które są bardzo podatne na erozję i łatwo ulegają wypłukaniu przez wodę. Obecnie Wielki Kanion ma blisko 350 kilometrów długości i ponad 2100 mestów głębokości w najgłębszym miejscu. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Stanach Zjednoczonych.