Lew

Lew, król zwierząt. Ten majestatyczny kot zamieszkuje suche równiny afrykańskie. Na całym kontynencie nie ma silniejszego drapieżnika od lwa. Jest to kot żyjący w grupach społecznych. Najczęściej w takiej grupie występuje jeden samiec oraz kilka samic stanowiących jego harem. W społeczności samiec za wiele nie robi. To lwice zajmują się zdobywaniem pożywienia. Polują wykorzystując taktykę zespołową, która w trawach sawanny jest niezbędna, ponieważ samotny drapieżnik ma marne szanse na powodzenie polowania, gdyż na równinie jest doskonale widoczny nawet z dużej odległości. Cechą charakterystyczną dla samców lwów jest występowanie u nich okazałej grzywy świadczącej o dojrzałości samca. Im starszy lew tym większą i bujniejszą ma grzywę.