Ropa naftowa

Ropa naftowa inaczej określana jest mianem skalnego oleju, czy też czarnego złota. Według definicji słownikowych jest to specyficzna odmiana ciekłych kopalin, która składała będzie się z mieszaniny węglowodór gazowych, zarówno ciekłych jak i stałych, gdzie znajdować będą się niewielkie domieszki różnych gazów. Obecnie ropa naftowa posiada bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o światową gospodarkę i wykorzystywana jest jako surowiec w przypadku przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najbardziej elementarnych i powszechnych surowców energetycznych.