Powietrze

Jest to swoista mieszanina gazów, która wypełnia atmosferę ziemską. Jest ono bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie i nietoksyczne. Kiedy się je skropli, to przyjmuje kolor bladoniebieski. Jego gęstość zależy od ciśnienia, temperatury i składu w danym momencie. Skład głównych składników i ich ilość się nie zmienia, czyli owych składników stałych. Z kolei innych, określanych jako składniki zmienne, dodatkowe, może się zmieniać w zależności od terenu, nad którym się akurat unosi. Składnikami stałymi są: azot, tlen, argon, neon, hel, metan, krypton, wodór oraz ksenon. Z kolei składnikami zmiennymi są: dwutlenek węgla, siarki i azotu oraz ozon, różnego typu pyły, sadze, drobnoustroje itp.