Ziemia

Tutaj ziemia będzie rozpatrywana w ujęciu raczej gleby, a nie samej planety w sobie. A więc gleba jest biologicznie czynną powierzchnią litosfery. Powstaje poprzez liczne czynniki glebotwórcze, między innymi organizmy żywe, klimat i wodę. Ciągle podlega przemianom. Gleba tworząc się przechodzi przez trzy fazy: stałą, ciekłą i gazową. Gleby dzieli się między innymi ze względu na zróżnicowanie materiału glebowego i wtedy mamy gleby całkowite i niecałkowite. Mogą być też gleby lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. Wyróżnia się też między innymi podział ze względu na ich występowanie i żyzność na między innymi gleby: lessowe, rędziny, płowe, brunatne, czarnoziemne, bielicowe i wiele innych.