Ziemia

Jest to trzecia od Słońca planeta, a jednocześnie piąta planeta, co do wielkości w naszym układzie planetarnym. Zalicza się ją do planet skalistych na podstawie jej średnicy, masy oraz gęstości. Mieści się na Ziemi kilka milionów gatunków roślin i zwierząt, w tym człowiek. Jest praktycznie jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym znaleźć można życie. Według badań przyjmuje się, że nasza planeta powstała około cztery i pół miliarda lat temu. Z kolei życie na dobre pojawiło się tutaj około trzy miliardy lat temu. Ziemia posiada pole grawitacyjne i siłą tą oddziałuje z innymi ciałami w całej przestrzeni kosmicznej. Jednocześnie przyjmuje się, że wykonuje ona jedno okrążenie wokół Słońca raz na trzysta sześćdziesiąt sześć obrotów wokół własnej osi. Stąd też pojawiło się określenie roku i dni. Nachylenie Ziemi wokół płaszczyzny orbity tworzy pory roku. Ziemia posiada jeden Księżyc, który powoduje pływy morskie i ma za zadanie stabilizować kąt nachylenia osi obrotu planety względem jej orbity. Księżyc odpowiada za powstawanie miesięcy, a także okresów nowiu i pełni.