Obszary odkryć

Australia

Australia

Od wieków Europejczycy mieli świadomość, po Terra Australis Ptolemeusza, że istnieje mniej więcej w tym miejscu, co aktualnie istnieje, jakiś kontynent, który nazwany został Australią. Miało to być kontynent ogromny, chociaż w rzeczywistości okazał się o wiele mniejszy, niż zakładano.…

Ameryka Południowa

Ameryka Południowa

Wielokrotnie wlicza się w nią również Amerykę Środkową. Pierwszym, który poszukując drogi do Azji odkrył Amerykę był Krzysztof Kolumb w piętnastym wieku. Później prowadzone były wyprawy między innymi przez Alonso de Hojera z Amerigiem Vespuccim, Vicente Pinzon i wielu innych.…

Ameryka Północna

Ameryka Północna

Przyjmuje się, że po raz pierwszy Ameryka Północna odkryta została przez Normanów i wikingów. Później, w piętnastym i szesnastym wieku kolejną próbę pokonania wielkiej wody podjął John Cabot i jego syn Sebastian. Przepłynęli oni Cieśninę Hudsona i dotarli do Zatoki…

Azja

Azja

Odkrywanie Azji było zupełnie odmienne w porównaniu z badaniami prowadzonymi na temat Ameryki czy Australii. Europejczycy zawsze mieli świadomość istnienia ogromnego kontynentu na wschodzie. Większość informacji została przekazana przez antycznych Greków poprzez kontakty polityczne i handlowe z niektórymi azjatyckimi państwami.…

Afryka

Afryka

Już w starożytności pojawiły się pierwsze próby odkryć geograficznych na tym kontynencie przede wszystkim przez wczesne cywilizacje śródziemnomorskie. Od dawna znane były obszary dolnego biegu Nilu, a więc Egipt, jednakże na tym się kończyło. Z czasem poznano między innymi Somalię,…

Europa

Europa

Trzeba przyznać, że Grecy stworzyli tak naprawdę pierwszą europejską cywilizację i rozpoczęli swoiste badania geograficznego swojego kontynentu. W większości ograniczyli się do Półwyspu Bałkańskiego i wybrzeży Morza Śródziemnego. Kolejni byli Rzymianie, którzy poznali Europę głównie do linii Renu i Dunaju,…

Obszary odkryć

Obszary odkryć

W każdej epoce były wielkie odkrycia. Już wikingowie, Marko Polo odkrywali Azję, Amerykę czy Afrykę, ale największe odkrycia docenia się za czasów Krzysztofa Kolumba, który odkrył nowy ląd amerykański, później już następowały odkrycia jeden po drugim. Każde kolejne odkrycie zachęcało…