Ameryka Południowa

Wielokrotnie wlicza się w nią również Amerykę Środkową. Pierwszym, który poszukując drogi do Azji odkrył Amerykę był Krzysztof Kolumb w piętnastym wieku. Później prowadzone były wyprawy między innymi przez Alonso de Hojera z Amerigiem Vespuccim, Vicente Pinzon i wielu innych. Zagłębiali się oni coraz głębiej w stały ląd, szczególnie poznając ile niedostępnych terytoriów się tam znajduje. Współcześnie tylko co jakiś czas pojawiają się nowe odkrycia, a niedostępne tereny są już dosyć dobrze poznane.