Ameryka Północna

Ameryka Północna jest tym kontynentem, w którym mimo pozorów istnieje naprawdę dużo rodzimych, autochtonicznych języków. Przede wszystkim oczywiście odnoszą się one do Indian, którzy dawniej zamieszkiwali te tereny swobodne, bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie czasami pojawiają się też Eskimosi, głównie na Grenlandii. Wśród wielu rodzin języków znajdujących zastosowanie w Ameryce Północnej, należy wymienić między innymi takie, jak: Eskimos-aleuckie (Czukocka, Alaska, Grenlandia i północna Kanada), na-dene (typowe języki Ameryki Północnej), galijskie, makrosiouańskie (często w ogóle nie są one uznawane), juma, majańskie, muskogejskie, otomang, penutiańskie, Salisz, uto-azteckie oraz wakaskie czasami określane jako wakasz po prostu. Należy przyznać, że przeciwieństwie do innych kontynentów naszego globu rodziny te posiadają tylko kilka języków w sobie. Czyni je to wyjątkowymi i ciekawymi zarazem. Trzeba przyznać, że można się niektórych z nich też dosyć łatwo nauczyć. Są prostsze niż języki azjatyckie czy z Ameryki Południowej.