Gwiazdy

Samoświecące ciała niebieskie o masie od 0,08 do ponad 100 mas słońca to gwiazdy. Gwiazdy mają zróżnicowaną wielkość w budowie ich średnic. Wynoszą one od kilkudziesięciu kilometrów do kilku tysięcy. Skalę wielkości mają fotometryczną. Charakteryzuje się je poprzez ich typ widmowy i jasność absolutną. Wyróżnia się tam olbrzymy, karły. Każdą z tych klas dzieli się ze względu na temperaturę fotosfery, na białe, żółte, czerwone i błękitne. Jest jeszcze typ widmowy gwiazd. Należy przyjąć, że gwiazda jest stabilna, jeśli ciśnienie grawitacyjne równoważy ciśnienie termiczne. Gwiazdy dzieli się na takie, które należą do pierwszej populacji, czyli młode utworzone z materii gwiazd nowych lub supernowych oraz drugiej populacji takie, które są już stare. Stare gwiazdy zawierają też głownie lekkie pierwiastki, a ciężkie stanowią mniej niż dwa procent masy. Występują w układach wielokrotnych.