Astronomia obserwacyjna

W astronomii, jak i w każdej innej dziedzinie istnieje podział na kategorie nauki. I tak należy wiedzieć, że astronomia obserwacyjna jest działem obserwującym niebo jako źródłem danych. Same obserwacje prowadzone są przy pomocy instrumentów naziemnych, satelitów, które są wyposażone w przyrządy obserwacyjne. Należy wiedzieć, że do instrumentów naziemnych zalicza się radioteleskopy, teleskopy. Samo umieszczenie takich instrumentów na orbicie jest bardzo kosztowne, ale pozwala prowadzić obserwacje o wiele lepsze niż w innych miejscach. Ze względu na brak atmosfery badania takie są najbardziej wiarygodne. Ale należy wiedzieć, że w ostatnich latach nastąpił też przełom w technologii i teleskopy naziemne też są już robione o wiele wyższej jakości niż dotychczas. Jednym z najbardziej czułych przyrządów jest teleskop umieszczony na Hawajach Kecka na Mauna Kea. Radioteleskopy nie są tak doskonałe, bo pozostają pod wpływem zakłóceń sprzętu elektronicznego, który jest już tak bardzo rozpowszechniony, że używa się go wszędzie.