Eurazja

Języki jenisejskie

Języki jenisejskie

Jest to mała rodzina języków, które używane są w centralnej Syberii, najściślej w okolicach kraju krasnojarskiego. Są one częściowo spokrewnione z językami na-dene. Częściowo też doszukiwane są podobieństwa do rodziny dene-kaukaskiej. Językami, które należy zaliczyć do tej rodziny są przede…

Języki austroazjatyckie

Języki austroazjatyckie

Jest to dosyć duża rodzina języków, która skupia się na terytorium południowowschodniej Azji, jak i na kilku małych obszarach Indii i Bangladeszu. Przede wszystkim znajdują się tam następujące języki: mundajskie (inaczej munda), staromalakijskie, khasyjskie, nikobarskie, mon-khmerskie i wiele innych. Istnieje…

Języki chińsko-tybetańskie

Języki chińsko-tybetańskie

Inaczej określa się je mianem języków sino-tybetańskich. Należą do nich języki z terenu Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Używane są głównie przez ludność rasy żółtej. Posługuje się nimi ponad miliard ludzi na całym świecie. języki te dzieli się na kilka grup,…

Języki słowiańskie

Języki słowiańskie

Jest to grupa języków indoeuropejskich, a dokładnie podrodzina bałtosłowiańska. Można je podzielić na trzy grupy: zachodnio-, wschodnio- oraz południowosłowiańskie języki. Używa się w nich alfabetów: głagolickiego, cyrylickiego i łacińskiego. Obecnie posługuje się nimi około trzysta milionów osób. Powstały też wersje…

Języki romańskie

Języki romańskie

Jest to podrodzina języków indoeuropejskich. Zna je i posługuje się nimi około siedemset pięćdziesiąt milionów osób. Mieszkają oni przede wszystkim w południowo-zachodniej Europie oraz w Ameryce Łacińskiej, częściowo w Ameryce Południowej. Języki te pojawiły się już na początku naszej ery,…

Języki bałtyckie

Języki bałtyckie

Są to języki obejmujące języki indoeuropejskie, ale którymi dawniej posługiwali się Bałtowie, głównie na terenie od ujścia Wisły aż po południowe tereny dzisiejszej Estonii. Większość z nich już po prostu wymarła. Pozostały tylko nieliczne ich odmiany. Posługuje się nimi około…

Eurazja

Eurazja

Nazwa Eurazja odnosi się do połączenia dwóch kontynentów, a mianowicie Europy i Azji. Występujące tam języki są jednymi z najbardziej popularnych na całym świecie. Jednocześnie wiele milionów ludzi posługuje się nimi, a inne wiele milionów stara się ich nauczyć posługiwać.…