Układy planetarne

Brązowe karły

Brązowe karły

Jak wiadomo są one gwiazdopodobne o masie zbyt małej, aby mogły w nich zachodzić reakcje przemiany wodoru w hel. Są one głównym źródłem energii gwiazd ciągu głównego. Często występują same w przestrzeni. Czasami są określane mianem niewypałów lub superplanet. W…

Planety

Planety

Według definicji Międzynarodowej Unii Astronomicznej to obiekty astronomiczne okrążające gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, które nie przeprowadzają reakcji termojądrowej w swoim wnętrzu, wystarczająco dużo, aby osiągnąć okrągły kształt i osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. Planety świecą światłem odbitym. Dzieli…

Pulsary

Pulsary

Są to gwiazdy natury neutronowej. Wyróżnia się tym, że wysyła w regularnych niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Najczęściej jest to promieniowanie radiowe. Kiedy zapada się gwałtownie jądro gwiazdy podczas powstawania pulsara dochodzi do znacznego natężenia pola magnetycznego, ze względu…

Ciąg główny

Ciąg główny

Gwiazdy ciągu głównego są ciałami niebieskimi wysyłającymi energię świetlną, która powstała w wyniku reakcji syntezy wodoru w hel. Sama masa waha się od jednej dwunastej masy Słońca do około sto pięćdziesiąt masy Słońca. Jasność gwiazd jest mierzona zaś w wielkości…

Układy planetarne

Układy planetarne

Jest to system planet i ciał niebieskich, krążących wokół wspólnego centrum masy najczęściej położonej wewnątrz masy gwiazdy. Cały system planetarny w którym znajdujemy się nazywamy układem słonecznym. Potwierdzono na razie dwieście dziewięćdziesiąt osiem pozasłonecznych systemów planetarnych. W tych liczbach jest…