Mapa

Poziomice

Poziomice

Poziomica jest to linia krzywa, która występuję na mapie. Łączy ona punkty o tej samej wysokości. Za pomocą poziomic możemy odczytać wysokości terenu. Najłatwiej odczytać wysokość obiektu, który leży na poziomicy. Wystarczy wówczas poznać wysokość poziomicy. Jest ona zwykle zapisana…

Znaki topograficzne

Znaki topograficzne

Na plan czy mapę trzeba patrzeć tak, jak patrzy się na Ziemię z samolotu. Drogi, rzeki, koleje wyglądają z góry jak linie. Lasy, pola, łąki, jeziora widzimy w postaci plam o różnych barwach. Pojedyncze drzewa i domy widoczne są jako…

Atlas geograficzny

Atlas geograficzny

Atlas geograficzny zawiera w sobie spory zbiór różnego rodzaju map. Zazwyczaj jest w postaci książkowej, jednak idąc z duchem czasu można spotkać atlasy na nośnikach CD. Nazwa atlas wywodzi się od mitologicznej postaci Atlasa. Są różne rodzaje atlasów, mogą być…

Metody kartograficzne

Metody kartograficzne

Dla przedstawiania zjawisk, zdarzeń i obiektów w przestrzeni stosuje się różnorodne metody obrazujące ich charakter, rozmieszczenie i nasilenie. Do najczęściej stosowanych należą: 1. Metoda Unijna — wszelkiego typu izarytmy (izolinie). Izarytmy są to linie łączące punkty o tej samej wartości…

Podział map

Podział map

Mapy można podzielić ze względu na kilka zastosowań i przeznaczeń. Do najważniejszych należą mapy: ogólnogeograficzne (zalicza się do nich: topograficzne wielkoskalowe, topograficzne średnioskalowe, topograficzne małoskalowe oraz przeglądowe). Kolejnym rodzajem map są mapy tematyczne. Wyróżnia się mapy społeczno gospodarcze (gdzie na…

Kartografia

Kartografia

Szczegółowe przedstawienie kształtu i powierzchni naszej planety na mapie wymaga dobrania odpowiedniego odwzorowania kartograficznego. Chodzi w tym wypadku o takie dobranie sposobu oddania układu punktów i linii występujących na powierzchni Ziemi, aby zachować na płaszczyźnie ich rozmieszczenie zgodne z rzeczywistością.…