Periodyzacja

Współczesność

Współczesność

Tutaj można datować dzieje mniej więcej od drugiej połowy dwudziestego wieku do czasów obecnych. Trudno jest tutaj mówić o jakichkolwiek znaczących odkryciach geograficznych, ponieważ większość została już odkryta wcześniej, a tylko od czasu do czasu dochodzi do nowych odkryć. Bardziej…

XIX/XX wiek

XIX/XX wiek

Wieki te stanowiły wielki przełom i stworzenie nowej epoki w dziejach odkryć geograficznych. Pojawiła się rewolucja przemysłowa, która przyniosła nowe rozwiązania techniczne, nowe urządzenia, nowe pomysły. Wtedy to wybili się między innymi polscy odkrywcy, jak Paweł Edmund Strzelecki, Ignacy Domeyki,…

XVII/XVIII wiek

XVII/XVIII wiek

W tych czasach znano już ogólne zarysy kontynentów, a także rozmiar naszej planety. Jednocześnie zaczęto pokonywać już bariery dogmatyczne, kulturowe i psychiczne, które do tej pory znacznie krępowały europejską cywilizację. Dokładniej poznane zostały Karaiby, Ameryka Środkowa, dorzecze Amazonki, ale to…

Średniowiecze

Średniowiecze

W tym okresie odkrycia opierały się głównie na kontynencie europejskim. Wiedza z okresu antycznego uległa wtedy w większości zapomnieniu bądź zatraceniu. Jednocześnie istniała „moda” na przesuwanie granic chrześcijaństwa. Mieszkańcy Zachodu odkrywali ziemie Słowian i chrystianizowały je. Z kolei Normanowie i…

Antyk

Antyk

Okazuje się, że Grecy byli prawdopodobnie pierwszymi, którzy podjęli się systematycznego zbierania, klasyfikowania i rozpowszechniania wiadomości geograficznych. Przede wszystkim miało to znaczenie w celach praktycznych, na handel lub podboje. Ponadto wtedy też geografia stała się nauką. Między innymi Grecy poznawali…

Prehistoria

Prehistoria

Przede wszystkim odnosi się to do znajomości geografii przez pierwotne społeczeństwa, najwcześniejsze cywilizacje. Można ją badać tylko na podstawie odkryć archeologicznych. Między innymi na uwagę zasługuje tutaj znalezienie muszli pewnego gatunku ślimaka, który występuje tylko nad Morzem Śródziemnym na terenie…

Periodyzacja

Periodyzacja

Od kiedy powstała historia nastąpił podział na epoki historyczne. Podział został charakteryzowany przez naukowców, którzy wyodrębnili prehistorię, średniowiecze i każdy następny wiek, aż po współczesność. Każdy z wyodrębnionych wieków i prehistorii charakteryzuje się pewnymi cechami. Za prehistorię uważa się czasy…