XVII/XVIII wiek

W tych czasach znano już ogólne zarysy kontynentów, a także rozmiar naszej planety. Jednocześnie zaczęto pokonywać już bariery dogmatyczne, kulturowe i psychiczne, które do tej pory znacznie krępowały europejską cywilizację. Dokładniej poznane zostały Karaiby, Ameryka Środkowa, dorzecze Amazonki, ale to nie wszystko. Między innymi odkryto Australię (dokonał tego Holender Willem Jansz), Nową Ziemię, Spitsbergen, Morze Barentsa, Cieśninę Beringa, północną i południową granicę niezamarzających wód morskich i wiele innych. Skolonizowano Azję północno-wschodnią, Amerykę Południową bez trudno dostępnych terenów tropikalnych i górskich, przejście przez Appalachy, odkrycie rzeki Ohio i Missisipi, rzekę Św. Wawrzyńca, Wielkie Jeziora, Góry Skaliste itp.