Astrofizyka

Wysoka temperatura i kwantowe zjawiska tunelowania powodują, że w gwiazdach zachodzą liczne i często burzliwe reakcje termojądrowe. Dzięki temu powstają ogromne wprost ilości energii w formie promieniowania, od fal gamma do podczerwieni, a głównie jako światło widzialne. Masa gwiazd jest głównym czynnikiem, który decyduje o szybkości przebiegu owych reakcji termojądrowych, a co za tym idzie, o samej historii danej gwiazdy. Gwiazdy powstają z gazu międzygwiezdnego, przede wszystkim wodoru, który kurczy się pod wpływem grawitacji. Minimalną masą, jaką musi mieć dane ciało niebieskie składające się z wodoru, aby zachodziły w ogóle reakcje termojądrowe, to 0,08 masy Słońca. Jeśli masa jest mniejsza to określane są one brązowymi karłami i nie są zaliczane do kategorii gwiazd.