Teoria nieorganiczna

Teoria nieorganicznego pochodzenia ropy naftowej stawia sprawę powstawania i kształtowania się tego surowca w całkiem innym świetle, niż założenia przyjmowane w przypadku teorii organicznej. Teoria ta sama w sobie rozwijała się w momencie rozpowszechniania i popularyzacji w okresie osiemnastego wieku wiadomości, które posiadała ludzkość jeśli chodzi o wszechświat. Teorie tak zwanego nieorganicznego pochodzenia opierać będą się przede wszystkim na częstych próbach otrzymywania szerokiej gamy węglowodorów bezpośrednio w warunkach laboratoryjnych, zaliczyć będziemy mogli do nich metan, etan, benzen i wiele, wiele innych. Nie przedstawiono jednak żadnego konstruktywnego dowodu, że procesy te zachodzą bezpośrednio w przyrodzie. Jednocześnie stale zwiększa się liczba dowodów, które przemawiać będą na korzyść organicznego pochodzenia tego surowca właśnie jakim jest ropa naftowa. Teorie genezy nieorganicznej posiadają obecnie bardzo wąską grupę zwolenników i propagatorów, z powodu licznych faktów. Jednym z nich jest między innymi optyczna właściwość, którą posiada ropa naftowa. Chodzi tutaj o jej zdolność do skręcania płaszczyzn polaryzacyjnych. Laikom z pewnością nie będzie mówiło to zbyt dużo, jednak dla osób zajmujących się tematem jest to jedna z głównych wskazówek, że ropa musi posiadać pochodzenie organiczne. Rzadkie nietypowe wypadki będą mogły potwierdzać nieorganiczne pochodzenie ropy, obecnie jednak większość tez z tym powiązanych zostało już obalonymi i w większości przypadków da się udowodnić właśnie organiczne a nie nieorganiczne pochodzenie jednego z ważniejszych surowców w przypadku obecnego świata i jego przemysłu.