Debreczyn

Biorąc pod uwagę wielkość drugim miastem węgierskim jest Debreczyn. Powierzchnia miasta wynosi około czterysta sześćdziesiąt jeden kilometrów kwadratowych. Na tym obszarze mieszka mniej więcej dwieście pięć tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z roku 1235. Ludwik Węgierski nadał temu miastu prawa miejskie w roku 1361. W wieku piętnastym miasto otrzymało także liczne przywileje, na przykład możliwość organizowania targów. Pozwoliło to miastu w następnych stuleciach uzyskać stały rozwój handlu. W siedemnastym wieku przez to, że mieszkańcy Debreczyna w większości byli wyznania protestanckiego miasto często było nazywane „Kalwińskim Rzymem”. Pod koniec tego wieku miasto otrzymało rangę wolnego miasta królewskiego. Największy rozwój tego węgierskiego miasta przypada na wiek dziewiętnasty. Po pierwszej wojnie światowej w wyniku zmian terytorialnych Debreczyn został przygranicznym miastem. Główną gałęzią gospodarki miasta stała się turystyka. W wyniku działań militarnych podczas drugiej wojny światowej większość budynku uległa zniszczeniu. Szybko je odbudowano, jednak miasto nie wyglądało już tak samo. Obecnie to węgierskie miasto jest uważane za największy ośrodek kultury w kraju. Do najważniejszych zabytków miasta zaliczamy między innymi: Kościół Św. Anny, Wielki Kościół Ewangelicki, budynek główny Uniwersytetu oraz znajdujące się w centrum miasta kamienice.