Budapeszt

Stolica Węgier jest uważana za jedną z najważniejszych metropolii tej części Starego Kontynentu. Powierzchnia tego miasta wynosi pięćset dwadzieścia dwa kilometry kwadratowe. Liczba ludności wynosi natomiast około jeden milion siedemset tysięcy osób. Węgrzy osiedli się tu na początku dziesiątego wieku. Przez miasto przepływa rzeka Dunaj, który tworzy kilka wysp, między innymi wyspa Małgorzaty, wyspa Csepel. Można powiedzieć, że Dunaj przedzielił stolicę Węgier na dwie części: lewobrzeżny Peszt i prawobrzeżną Budę. Części te diametralnie się różnią. Peszt leży na terenie równinnym, natomiast Buda położona jest na wzgórzach. Centrum Budapesztu położone jest na wysokości wynoszącej sto pięć metrów. Stolica tego europejskiego kraju to wielki ośrodek przemysłowy, w którym wytwarza się sześćdziesiąt procent produkcji Węgier. W mieście znajdują się takie firmy jak na przykład: zakład autobusów Ikarus, zakład taboru kolejowego Mavag. Miasto jest również ważnym ośrodkiem kulturowym. Znajdują się takie muzea i teatry jak: Węgierskie Muzeum Narodowe, Teatr Narodowy, Lasertheater. W tym węgierskim mieście warto zobaczyć takie obiekty jak: gotycki kościół Macieja, zamek królewski, Bazylika św. Stefana, Aquincum, Wielka Synagoga, Most Łańcuchowy im. Széchenyiego, mauzoleum Gül Baby, pochodzącą z szesnastego wieku łaźnię turecką, Zamek Vajdahunyad oraz Pomnik Wolności na Wzgórzu Gellerta. Poza tym w mieście można podziwiać wiele barokowych pałaców i kościołów oraz secesyjne i neoklasyczne gmachy publiczne.