Stuttgart

Dzieje tego miasta sięgają czasów rzymskich, kiedy istniał obóz wojskowy oraz warowny. W mieście tym znajduje się giełda, druga po giełdzie we Frankfurcie, co do ważności. Jest tam największe nagromadzenie instytucji naukowych, akademickich i badawczych. Miasto to ma wyższe uczelnie i jest miastem medialnym, gdzie mają swą siedzibę radio i telewizja. Jest bardzo dobrze rozwinięta komunikacja drogowa, kolejowa, jak i zbiorowa. Posiada port lotniczy i połączenia międzynarodowe. Atmosfera w tym mieście jest niepowtarzalna i każdy kto przyjeżdża zachwyca się tym miastem.