Gwiazdy

Jest to ciało niebieskie, które stanowi swoiste duże skupisko grawitacyjnie związanej materii. Zachodzą w niej reakcje syntezy jądrowej. Energia tamtejsza jest emitowana w formie promieniowania elektromagnetycznego, głównie w formie światła widzialnego. Gwiazdy mają kształt podobny do kuli, a są zbudowane przede wszystkim z wodoru oraz helu. Najbliższą Ziemi gwiazdą jest Słońce, a potem Proxima Centauri, która oddalona jest od nas o ponad cztery lata świetne. Mnóstwo gwiazd liczy od jednego do dziesięciu nawet miliardów lat (przynajmniej te już odkryte). Wiele gwiazd może mieć nawet wiek zbliżony do wieku Wszechświata, a więc prawie czternaście miliardów lat. Najmniejszą znaną jak do tej pory gwiazdą jest AB Doradus C, której masa wynosi tylko dziewięćdziesiąt trzy masy Jowisza. Często spotyka się układy podwójne gwiazd, ich gromady. Wokół niektórych z nich krążą planety. Część z nich otoczona jest jeszcze dyskami protoplanetarnymi ze względu na ich młody wiek. Tworzą one gwiazdozbiory, których jest 88.