Ziemia

Ruch obiegowy

Ruch obiegowy

Ziemia, jak pozostałe planety, krąży wokół Słońca po orbicie, czyli wykonuje ruch obiegowy. Orbita Ziemi jest elipsą zbliżoną do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia się od 147 min km w położeniu najbliższym (peryhelium), które osiąga 2 I, do 152…

Części wszechświata

Części wszechświata

Planetoidy są to ciała większe od meteoroidów, które można obserwować za pomocą teleskopów. Największa z planetoid nazywa się Ceres i ma średnicę 914 km. Pierwsze odkryto w 1800 roku, do dziś obserwowano ich kilkadziesiąt tysięcy. Główny pas planetoid znajduje się…

Ruch obrotowy

Ruch obrotowy

Ziemia wykonuje pełen obrót wokół swojej osi w ciągu 23 h 56 min. 4 s. Jest to doba gwiazdowa, gdyż wyznaczona została na podstawie czasu, jaki mija pomiędzy kolejnymi górowaniami gwiazdy. Doba słoneczna, wyznaczona na podstawie czasu od jednego do…

Słońce

Słońce

Słońce jest gwiazdą o średniej wielkości. Jego promień wynoszący 699 000 km jest 109 razy większy od promienia Ziemi, objętość jest większa 1300 000 razy, masa 333 000 razy, a przyspieszenie grawitacyjne 28 razy większe. Średnia gęstość wynosi tylko 1/4…

Tradycyjne planety

Tradycyjne planety

Planety jako określenie z Międzynarodowej Unii Astronomicznej są obiektami astronomicznymi, które okrążają gwiazdę, ale nie tylko. Mogą także okrążać pozostałości, części po niej. Ciało które znajduje się na orbicie w pobliżu Słońca, ma wystarczającą masę, by grawitacją pokonać siły ciała…

Wielkość wszechświata

Wielkość wszechświata

Dzisiejsza nauka mówi, że nie jest w stanie określić tego jak wielki jest wszechświat. Coraz bardziej prawdopodobne jest to, że wszechświat jest nieskończony. Jak podają źródła wszechświat ma średnicę minimum 93 miliardów lat świetlnych. Średnica pierwszej lepszej ma galaktyki to…

Litosfera

Litosfera

Litosfera jest to inaczej sklerosfera, to powłoka Ziemi, która obejmuje także skorupę ziemską, a także płaszcz ziemski. Temperatura litosfery sięga nawet 700 stopni Celsjusza. Poznawanie składu i budowy wnętrza Ziemi odbywa się na podstawie porównawczych badań naukowych, gdyż bezpośredni dostęp…

Hydrosfera

Hydrosfera

Hydrosfera jest to jedna z geosfer, są to wody podziemnie, a także powierzchniowe (rzeki, jeziora, lodowce, morza, oceany, a także woda w powietrzu). Tę część geosfer można podzielić na 2 części takie jak: oceanosferę i wody które znajdują się na…

Atmosfera

Atmosfera

Atmosferą nazywamy powłokę Ziemi złożoną z mieszaniny gazów, zwanych inaczej powietrzem atmosferycznym. Powietrze suche i czyste, zalegające przy powierzchni Ziemi zawiera: 78,1% azotu, 20,9% tlenu, 0,9% argonu i 0,1% innych gazów, jak wodór, hel, krypton, ksenon. Powietrze zawiera także zmienną…

Wszechświat

Wszechświat

Zgodnie z obecną przyjmowaną teorią Wielkiego Wybuchu zakłada się, że około 10-20 mld lat temu cała materia i energia, którą może obecnie obserwować, była skupiona w jednym punkcie o niemal nieskończonej gęstości i niemal nieskończonej temperaturze. Od momentu, w którym…