Złoża osadowe

Złoża osadowe powstają w wyniku procesów zachodzących na powierzchni ziemi pod wpływem wietrzenia, transportu i osadzania. Z rozkruszonych skał zostają wypłukane lub wyługowane składniki łatwiej rozpuszczalne, natomiast na miejscu pozostają trudniej rozpuszczalne. W ten sposób mogą powstawać złoża złota rodzimego, diamentów, magnetytu, boksytu, kaolinu i innych. W wyniku sedymentacji (osadzania) substancji mineralnych w wodach rzek, jezior i mórz powstają złoża w formie pokładów. Może to dotyczyć nagromadzenia się materiału okruchowego, a także wytrącania się z rozpuszczalnika i koncentracji różnych składników (rudy żelaza, rudy manganu, rudy miedzi gips, sól, siarka). W wyniku nagromadzenia związków organicznych powstają złoża wszystkich rodzajów węgla w postaci pokładów, a także różne węglowodory (ropa naftowa, gaz ziemny).