Charakterystyka

Wenus tylko w nieznacznym stopniu będzie ustępowała ziemi pod względem rozmiarowym. Masa planety równa się około 8/10 masy ziemi, a promień równikowy będzie krótszy od ziemskiego o zaledwie kilkaset kilometrów. Planeta oprócz tego będzie posiadała trochę większą gęstość od naszej rodzimej. Z tego też powodu bardzo często określać będzie się je mianem planet bliźniaczych. Glob wenusjański jednak bardzo wolno obraca się wokoło własnej osi i obrót ten trwa ponad dwieście dni. Kąt nachylenia do równika wynosi dużo ponad sto pięćdziesiąt stopni. Doba tutaj trwa sto razy dłużej niż ziemska, co będzie efektem nakładania się na siebie ruchów wokół własnej osi z ruchami wokół słońca.