Elementy terenu

Chmury

Chmury

Są to skupiska pary wodnej skondensowanej. Mogą być one w formie małych kropli lub kryształków lodu. Są one obserwowane w atmosferze. Częściowe ochładzanie zmniejsza zdolność owego powietrza do zatrzymywania tej właśnie pary wodnej, a kolejne ochładzanie daje nasycenie, a potem…

Promienie słoneczne

Promienie słoneczne

Jest to swoisty strumień fal elektromagnetycznych, jak i cząstek elementarnych, które ze Słońca docierają do Ziemi. Dzięki nim nasza planeta posiada taką, a nie inną temperaturę na swojej powierzchni. Okazuje się, ze około trzydzieści procent owego promieniowania słonecznego dochodzi do…

Głębiny ziemi

Głębiny ziemi

Do głębin należy zaliczyć praktycznie wszystkie pokłady substancji, które znajdują się pod powierzchnią gleby. Badania prowadzone są intensywnie od połowy dwudziestego wieku. Między innymi powstają obecnie turystyki ekstremalne lub wyczynowe, które odnoszą się do badania jaskiń, grot, które również znajdują…

Ziemia

Ziemia

Tutaj ziemia będzie rozpatrywana w ujęciu raczej gleby, a nie samej planety w sobie. A więc gleba jest biologicznie czynną powierzchnią litosfery. Powstaje poprzez liczne czynniki glebotwórcze, między innymi organizmy żywe, klimat i wodę. Ciągle podlega przemianom. Gleba tworząc się…

Woda

Woda

Jest to związek chemiczny określany jako tlenek wodoru. Jest ona niezwykle rozpowszechniona i popularna na całej Ziemi. Najwięcej jest jej w oceanach, potem w morzach, rzekach, jeziorach, a także w lodowcach, ale już w postaci stałej. Niektóre jej pokłady mieszczą…

Powietrze

Powietrze

Jest to swoista mieszanina gazów, która wypełnia atmosferę ziemską. Jest ono bezbarwne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie i nietoksyczne. Kiedy się je skropli, to przyjmuje kolor bladoniebieski. Jego gęstość zależy od ciśnienia, temperatury i składu w danym momencie.…

Elementy terenu

Elementy terenu

Istnieje wiele elementów, które tworzą między innymi ukształtowanie terenu, ale jednocześnie które niezwykle istotnie wpływają na pogodę i klimat na naszej planecie. Dlatego też wyróżnia się nie tylko elementy, które bezpośrednio znajdują się na powierzchni ziemi, jak chociażby wody, ziemia…