Chmury

Są to skupiska pary wodnej skondensowanej. Mogą być one w formie małych kropli lub kryształków lodu. Są one obserwowane w atmosferze. Częściowe ochładzanie zmniejsza zdolność owego powietrza do zatrzymywania tej właśnie pary wodnej, a kolejne ochładzanie daje nasycenie, a potem kondensacje. Wyróżnia się wiele typów chmur. Między innymi wymienić należy chmury: wysokie, średnie i niskie; pierzaste, kłębiaste i warstwowe; falowe, frontowe i konwekcyjne, a nawet rozbudowane w pionie lub w poziomie i wiele innych.