Henryk Żeglarz

Właściwie nazywał się Dom Henrique o Navegador. Żył na przełomie czternastego i piętnastego wieku. Był trzecim synem króla Portugalii Jana I Dobrego oraz Filipy Lancaster. Do dzisiaj uznawany jest on za twórcę swoistego portugalskiego imperium kolonialnego. Stał się on z czasem patronem floty portugalskiej, a także rozwoju odkryć geograficznych. Wielokrotnie przypisuje się mu również wynalezienie karaweli, ale brak jest na to jednoznacznych dowodów. Przydomek Żeglarz uzyskał już po swojej śmierci. Przez wiele lat był on protektorem żeglarzy i odkrywców. Przez niego podjęte zostały wyprawy na Ceutę, Maderę, Azory, Rio de Oro, Senegal i wyspę Arguin, które wtedy właśnie zostały odkryte i zbadane.