Planety

Według definicji naukowych planeta jest obiektem astronomicznym, który okrąża gwiazdę lub jej pozostałości, który nie przeprowadza żadnych reakcji termojądrowych w swoim wnętrzu. Jednocześnie jest on na tyle duży, ze uzyskuje prawie kulisty kształt i ma dominację wokół swojej orbity. Planety świecą światłem odbitym. Dzieli się je na gazowe olbrzymy o małej gęstości i planety skaliste zdecydowanie mniejsze. Planety Układu Słonecznego są bardzo dobrze znane. Jednocześnie na początku 2009 roku odkryto również ponad trzysta planet pozasłonecznych, a większość z nich jest o masie podobnej do Jowisza.