Pochodzenie

Jeśli chodzi o pochodzenie ropy naftowej to obecnie pod uwagę brane są dwie teorie, jedna z nich mówi o organicznym pochodzeniu tego surowca, druga natomiast o nieorganicznym. W przypadku tej pierwszej stworzona została ona przez grupę międzynarodowych naukowców, w skład której wchodził między innymi polak. W myśl ich badań oraz hipotez ropa naftowa miała powstać na skutek przeobrażania się szczątków roślinnych i zwierzęcych, które gromadziły się wraz z małymi okruchami mineralnymi w morskich osadach. Czynniki, które powodowały przejście organicznych substancji w bituminy, niezbędne do tworzenia się ropy naftowej są jak najbardziej prawdopodobnymi. Wymagane jest przede wszystkim redukujące środowisko, odpowiednia i utrzymująca się w miarę na stałym poziomie temperatura, aktywna działalność bakterii oraz jednoczesne oddziaływanie pierwiastków, które posiadają właściwości promieniotwórcze.