Pogoda

Przyjmuje się, że pogoda jest po prostu krótką, okresową zmienną środowiskową. Przede wszystkim cechuje ją stan w danej chwili i w danym miejscu i to do tego w dolnych warstwach atmosfery, przede wszystkim na terenie troposfery. Jednocześnie zjawiska pogodowe na określonym obszarze w okresie wieloletnim (przyjmuje się minimum trzydzieści lat) określa się już jako klimat, jeśli są one względnie stałe i posiadają charakterystyczne okresowe zmienne. Istnieje wiele składowych, które razem dopiero dają tak naprawdę ową pogodę. Wśród nich między innymi należy wymienić: temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, nasłonecznienie, siłę oraz kierunek wiatru, zachmurzenie, rodzaje chmur i ich ilość, opady i osady atmosferyczne, zjawiska atmosferyczne, jak na przykład burze, a nawet w ostatnich czasach zaczęto dodawać też stężenie alergenów w powietrzu. Pogodą, jej badaniem, zajmuje się meteorologia. Z kolei przewidywaniem pogody zajmuje się synoptyka. Wszystkie niezbędne do tego celu dane zbierane są przez poszczególne stacje meteorologiczne.