Eurazja

Na języki tej strony świata składają się różne języki takie jak anatolijski, indoaryjski, nuristański, helleński, italski romański, celtycki, germański, tracko-ormiański, tocharski, bałtycki,słowiański, iliryjski. Do wymarłych zaś należy język tyrreński. Pochodził z okolic Morza Śródziemnego. Są też języki uralskie i do nich należą jukagirskie, ugrofińskie, samojedzkie. Natomiast językami Azji są też język ałtajski, który można nawet usłyszeć w Turcji. Rodzina ałtajska uważana jest za rodzinę językową. W tej rodzinie należą też języki czukockie, mongolskie, tungusko-mandżurskie, czukocko kamczackie, koriacki, korecki, autorski, korecki, itelmeński. Językiem południowych Indii i Sri Lanki są języki drawidyjskie takie jak elamicki, północno-zachodniodrawidyjski, środkowodrawidyjski, południowodrawidyjski. Do wymierających języków należą abchasko-adygijskie, północno-wschodniokaukaskie, kartwelskie, natomiast dwadzieścia dwa procent ludności Azji mówi w tym języku chińsko-tybetańskim. Do takich też języków należą chiński, kareński, tybetański-birmański. Niektóre języki azjatyckiego kontynentu mają bardzo duży wpływ na inne języki.