Makroklimat

Jest to klimat dużych obszarów ziemskich. Jest on kształtowany przez czynniki geograficzne, które po prostu odpowiadają za tworzenie się klimatu. Odnosi się praktycznie do całokształtu danego terenu pod kątem klimatycznym, warunków bytowych większej grupy roślin i zwierząt, a także ludzi, jak i większych terenów, które posiadają względem siebie w miarę podobny klimat, a dokładnie warunki klimatyczne. Chodzi więc tutaj po prostu o charakterystyczne, głównie czynniki klimatotwórcze, które odpowiadają za tworzenie się takiego, a nie innego klimatu na danym terenie, na przykład na kontynencie itp.