Mezoklimat

Tym terminem określa się po prostu klimat lokalny. Jest to klimat niezwykle małego obszaru. Przyjmuje się, że sięga on do około kilkudziesięciu kilometrów. Przede wszystkim czynnikami, które odpowiadają za tworzenie się tam odpowiedniego klimatu są: wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu i jego położenie. Należy zaznaczyć, że jest to swoisty klimat pośredni między makroklimatem i mikroklimatem. Może one obejmować określoną krainę geograficzną, województwo itp. Ważne, aby dany obszar charakteryzował się swoim wyodrębnionym klimatem.