Klimat podzwrotnikowy

Inaczej określa się go jako subtropikalny. Ma on teren, gdzie średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi dziesięć stopni Celsjusza w klimatach morskich, a minimum zero stopni Celsjusza w klimatach kontynentalnych. Opady najczęściej pojawiają się w chłodnym półroczu, a w klimatach monsunowych latem. Roczny przebieg temperatury wyznacza znacznie pory roku. Dzieli się go na pięć typów klimatu: morski, pośredni i trzy klimaty kontynentalne, które różnią się między sobą suchością. W większości klimat ten jest dosyć wilgotny.