Podział klimatyczny

Okazuje się, ze na terenie Ziemi wyróżnić można kilka stref klimatycznych. Ów podział klimatyczny odnosi się do swoistych pasów klimatów, które wyróżnić można w formie strefowej na naszej planecie. Strefy klimatyczne wyróżnione na półkuli północnej, licząc na przykład od równika, odpowiadają dokładnie strefom klimatycznym na półkuli południowej również od strony równika do bieguna, dokładnie w tej samej kolejności i w takiej samej szerokości geograficznej. Między innymi wyróżnia się klimaty: okołobiegunowy, umiarkowany, podzwrotnikowy, zwrotnikowy, podrównikowy oraz równikowy, licząc od każdego bieguna. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że owe strefy klimatyczne oznaczają określone średnie temperatury, ciśnienie, ilość opadów w danym okresie i ogólnie średnio w roku, jak i dane pory roku wraz z charakterystycznymi dla nich czynnikami klimatotwórczymi i wiele innych. trzeba zaznaczyć, że wiąże się z tym między innymi określona szata roślinna i zwierzęca, jak również ukształtowanie klimatu.