Podział globu

Naszą planetę można podzielić między innymi ze względu na występujące na niej kontynenty. Jednocześnie na każdym z nich obejmują określone grupy etniczne, niektóre autochtoniczne, znajdujące się tam praktycznie od wielu wieków, a inne napływowe, które przybyły tutaj w większości jako kolonizatorzy i po prostu już zostali. Jednocześnie należy zaznaczyć tutaj, że praktycznie na każdym kontynencie ludzie posługują się innymi językami, charakterystycznymi dla siebie (pomijając w tym wypadku kolonialistów, głównie Brytyjczyków, Hiszpanów i Portugalczyków). Ponadto nawet na jednym kontynencie, na jednym terytorium nawet spotkać można kilka odmiennych od siebie (mniej lub bardziej) języków. Niektóre z nich są niezwykle proste do nauki, a inne prawie niemożliwe. Jedne z nich posiadają zarówno swoje formy w mowie, jak i w piśmie, a inne tylko w mowie. Najczęściej starsze formy języków pozostają tylko i wyłącznie w formie ustnej, szczególnie jeśli dane plemię po prostu wymiera, język zamiera lub też osoby poddają się wpływowi języka napływowego.