Mannheim

Jest miastem leżącym nad Renem siedemdziesiąt kilometrów od Frankfurtu nad Menem, naprzeciwko Ludwigshafen, z którym jest jako jeden organizm przemysłowy i miejski. Ma ważny port śródlądowy i lotniczy. Występuje przemysł maszynowy, chemiczny, precyzyjny, włókienniczy i włókienniczy. Jest też rafineria ropy naftowej, duża elektrownia cieplna oraz elektrownia wodna. Jest też dużo zabytków między innymi zachowany zabytkowy układ urbanistyczny na planie szachownicy złożonej, co ciekawe, ze stu czterdziestu czterech pól. W mieście tym mieszkają liczne mniejszości narodowe, jak Turcy, Grecy czy Polacy. Jest też wyższa uczelnia, do której uczęszczają studenci z różnych stron świata. Jest miastem zieleni i przyjaznych ludzi.