Obszary odkryć

Należy tutaj zaznaczyć, że obszary odkryć powoli zazębiały się i poszerzały tak, aż osiągnęły cały obszar naszej planety. Oczywiście na początku ograniczało się do to niewielkich obszarów ponad własne terytorium i tendencje te dotyczyły praktycznie wszystkich ludów, które znajdowały się na Ziemi. Z czasem pojawiły się nowe możliwości techniczne i umysłowe ludzi, jak i potrzeby pożywienia itp., które sprawiły, że między innymi odkrywane były własne kontynenty w praktycznie pełnym ich obszarze. Potem też pojawiła się chęć odkrywania terenów za wielką wodą i ich kolonizacja. Z początku, przynajmniej zgodnie z prowadzoną dokumentacją na ten temat, odkrywana była Europa, potem Azja, Afryka oraz obie Ameryki, a na samym końcu oba bieguny Ziemi oraz Australia. Wiązało się to przede wszystkim z dostępnymi materiałami, surowcami, sprzętem do transportu, możliwością przechowywania pożywienia, aby się nie zepsuło itp. Należy przyznać, że według jednych odkrycia następowały za wolno, a według innych w tempie adekwatnym do wiedzy ludzkości.