ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

Odkrycia geograficzne należą do jednych z ważniejszych działań na rzecz ludzkości i techniki, jakie podejmowane były już od najdawniejszych wieków. Między innymi służyły one po prostu zgłębianiu tajników wiedzy i świata, w którym się żyje, albo też na przykład miały być swoistym podbojem, poszerzeniem posiadanego już terytorium. Wielokrotnie też przyczyniły się one do zdobycia nowych umiejętności, nowych ras ludzi poprzez ich łączenie się ze sobą, nowych produktów, owoców, warzyw, tworzyw itp. Należy przyznać, że w wielu przypadkach stanowi one ważny moment w historii ludzkości, ponieważ przyczyniały się do zwiększania wiedzy i umiejętności człowieka, do jego wielkiego kroku naprzód i osiąganiu coraz to lepszych efektów swojej pracy. Przez to też mogły się zmieniać stopniowo warunki życia ludzi, mogliśmy sięgać coraz dalej, łatwiej i szybciej. Stąd też nasz obecny stan w dwudziestym pierwszym wieku. Jednocześnie nie wiadomo co będzie w kolejnym wieku, którego dotrwamy i jak będzie wyglądało wtedy nasze codzienne życie.