Magnetosfera

Pole magnetyczne wytwarzane przez uran jest kilkukrotnie większy niż te ziemskie. Środek pola magnetycznie nie będzie pokrywał się całkowicie z centrum planety, a linie tegoż pola nachylają się podkontem sześćdziesięciu stopni względem osi rotacyjnej. Pole magnetyczne neptuna jest tutaj bardzo podobne, jeśli chodzi właśnie o te specyficzne przemieszczenia. Sugerować może to, że cecha ta nie posiada związku ze specyficznym nachyleniem osi Urana do samej orbity. Cylindryczny ogon pola magnetycznego rozciągać będzie się jeszcze miliony kilometrów poza planetę, a dzięki ruchowi rotacyjnemu urana jest on skręcony w kształt, który przypominać może nam korkociąg. Źródłem tegoż pola magnetycznego jest z pewnością przewodzący elektryczność ocean wody i amoniaku, które oddziela jądro od atmosfery planety.