Uran

Uran jest jednym z pierwiastków chemicznych, który znajdować będzie się w grupie aktynowców, oczywiście jeśli chodzi o układ okresowych. Występuje w przyrodzie w postaci rud i jest to jeden z cenniejszych surowców, niestety jednak śmiertelny dla człowieka. Złożona uranu na naszej planecie są bardzo małymi, jednak jego odpowiednie wykorzystanie daje możliwości stworzenia elektrowni posiadających ogromną wręcz wydajność. Wzbogacany chemicznie uran jest jednak jedną z najbardziej niebezpiecznych broni dzisiejszego świata i może powodować różne rodzaje zagrożenia dla ludzkości, o czym wstanie byliśmy się już niejednokrotnie przekonać od początku wieku dwudziestego. Uran występować będzie między innymi w naszym kraju, złoża te są jednak bardzo drobnymi i nieokazałymi w porównaniu do reszty świata. Znajdziemy go przede wszystkim w okolicach gór świętokrzyskich, gdzie złoża eksploatowane były aż do lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego, i duża ich większość trafiała oczywiście do związku radzieckiego.