Uran

Uran jest siódmą planetą w kolejności od słońca i jednocześnie jest trzecią największą planetą w całym układzie słonecznym. Z powodu jej bardzo małej gęstości zaliczać będziemy ją do gazowych olbrzymów, a nie do planet skalistych. Nazwa planety wywodzić będzie się od greckiego boga niebios, a mianowicie Uranosa. Jest to swojego rodzaju wyjątek oraz ciekawostka, gdyż pozostałe z planet nosić będą nazwy rzymskich bóstw. W czasach starożytnych planeta ta nie była jeszcze zaobserwowaną, jej odkrycie miało miejsce później, a mianowicie dopiero w wieku osiemnastym.