Sławni astronomowie

W historii zapisało się już wiele nazwisk pod dziedziną nauki, jaką jest astronomia. Wśród nich należy wymienić na przykład Kopernika, Galileusza, Keplera, Newtona, Chandrasekhar’a, Hubble’a i wielu innych. Wszyscy oni odkryli prawa rządzące Kosmosem, nowe planety, słońca, księżyce bądź inne ciała kosmiczne, dzięki czemu udało się lepiej zrozumieć Wszechświat, w którym żyjemy, a jednocześnie nauczyć się przewidywać kolejne losy nas samych. Owi słynni astronomowie pojawili się już w starożytności i ciągle pojawiają się nowi, nawet współcześnie. Coraz częściej w historii świata astronomii zapisują się nawet nastolatkowi, którzy z szacunku i swoich umiejętności mają nawet szansę dostać się do pracy do NASA. Astronomia rozwija się do dzisiaj, więc pracy nigdy nie zabraknie. Jednocześnie o takich ludziach mówi się do dzisiaj. Prawdopodobnie nawet za kilka bądź kilkanaście lat powstaną nowe działy astronomii, które będą czekały na szczegółowe opracowanie. Z pewnością znajdzie się jeszcze miejsce dla kilkudziesięciu kolejnych sławnych astronomów.