Skały metamorficzne

Skały metamorficzne to innymi słowy skały przeobrażone. Będą one stanowiły jednej z trzech głównych typów skał budujących skorupą naszej planety, powstające ze skał osadowych, czy też także magmowych, czego powodem jest przeobrażenie pod wpływem bardzo wysokich temperatur, między innymi w pobliżu ognisk magmowych, czy też z powodu wysokiego ciśnienia. Metamorfizm będzie powodował zmianę składu mineralnego i chemicznego oraz całą ich strukturę i teksturę jednocześnie, zmiany są więc dosyć dużymi.