Ciśnienie powietrza

Ciśnienie atmosferyczne określane jest jako nacisk wywierany przez warstwy powietrza znajdujące się nad daną powierzchnią Ziemi i sięgające do górnej granicy atmosfery. Mierzy się je za pomocą barometrów, barografów i aneroidów. Ciśnienie atmosferyczne powiązane jest z nagrzewaniem powierzchni Ziemi i powstającymi prądami wstępującymi i zstępującymi. Powietrze otaczające Ziemię ciśnie na jej powierzchnię z siłą odpowiadającą na poziomie morza około 1 kG na każdy centymetr kwadratowy. Obecnie używa się miary 100 niutonów na 1 cm2, wyrażanej w hektopaskalach — lhPa=100 paskalom. Na mapach ciśnienie atmosferyczne przedstawia się za pomocą izobar, czyli linii łączących miejsca o jednakowej wartości ciśnienia.