Opady atmosferyczne

Może być ciekły (najczęściej) lub stały. Jest to swoisty produkt procesu kondensacji pary wodnej, która spada z chmur na powierzchnię Ziemi. Najczęściej zalicza się do owych opadów atmosferycznych między innymi: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy, grad itp. Są też opady, które nie docierają do powierzchni Ziemi i określa się je jako virgę. Do pomiaru opadów używa się deszczomierzu, inaczej określanego jako pluwiometr. Wielkość ta podawana jest w milimetrach słupa wody, ewentualnie w litrach na metr kwadratowy powierzchni. Opady mogą być ciągłe, przelotne, z przerwami, okresowe. Jednocześnie wyróżnia się też (pod względem przyczyny) opady orograficzne, konwekcyjne i frontalne.