Układy planetarne

Jest to system planet i ciał niebieskich, krążących wokół wspólnego centrum masy najczęściej położonej wewnątrz masy gwiazdy. Cały system planetarny w którym znajdujemy się nazywamy układem słonecznym. Potwierdzono na razie dwieście dziewięćdziesiąt osiem pozasłonecznych systemów planetarnych. W tych liczbach jest jeszcze trzydzieści osiem systemów wielokrotnych, czyli z więcej niż jedną planetą pozasłoneczną. To, co zostało dotychczas wykryte najczęściej różni się od naszego układu, jednak wynika to jeszcze z niedoskonałego systemu wykrywania. Najłatwiej można wykryć planety o dużej masie, silnym promieniowaniu i przyciąganiu, dlatego najwięcej jest wykrytych o masie Jowisza, tak zwane gorące Jowisze. Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny został odkryty przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana w 1992 roku wokół pulsara PSR 1257+12. Jednak należy przyjąć, że badania i odkrycia trwają nadal i czym będzie wyższa technika tym będzie więcej odkryć pozaplanetarnych i będzie można wysyłać lepsze sondy aby zbadać czy gdzieś nie ma życia.